Đại học IGlobal (IGU), được công nhận và đặt gần Washington, DC, đã phát triển một chương trình hướng dẫn iTEP (Kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế) miễn phí, được gọi là Chương trình tiếng Anh trực tuyến IGlobal (IOEP) cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ trên toàn thế giới. IGU hoan nghênh những sinh viên muốn cải thiện điểm thi iTEP của mình để đăng ký vào IGU hoặc các trường đại học khác, cũng như những người muốn cải thiện tiếng Anh vì những tiến bộ chuyên môn.  

IOEP là chương trình kéo dài 5 tuần với năm môn học khác nhau bao gồm, đọc, viết, ngữ pháp, nghe và nói. Mỗi tuần, sinh viên sẽ dành trung bình 3-5 giờ mỗi tuần cho các bài giảng trực tuyến, câu đố, bài kiểm tra và bài tập về nhà. Khóa học cung cấp một phân tích chuyên sâu về kỳ thi iTEP và tập trung vào các kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để làm bài kiểm tra bằng cách giúp học sinh làm quen với các định dạng bài kiểm tra. Các sinh viên cũng có được không chỉ các chiến lược làm bài kiểm tra mà còn cả trình độ tiếng Anh.

Follow us on Social Media

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram

IGU is certified to operate in Virginia by SCHEV.